KRONANDALEN

LULEÅ

I Kronandalen i Luleå uppför Bolite 157 lägenheter mellan 24 och 55 kvm.

 

Kvarteren utförs med fasader i skiffer och trä. Det är två material med inbördes olika karaktär som genom en tydlig idé om placering och användning bildar ett varierat och väl utformat kvarter. Mot gator används skiffer i olika kulörer, vilket stärker det urbana uttrycket, medan träfasader används mot gård och park.