KALMAR ENTRÉ

KALMAR

I Kalmar uppför Bolite 218 lägenheter mellan 32 och 66 kvm i två
etapper.

 

Husen uppförs med naturliga fasadmaterial som skiffer och trä. I
anslutning till husen byggs en butikslokal i syfte att tillgodose
bostadsområdets behov av närservice.

Första inflyttning planeras till 2020.